Homoródmente népviseletben Lövétén, 2014

2014.09.17.

Hargita Megye Tanácsa, a Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Lövéte Község Önkormányzata, valamint a Felső-Homoródmente Kistérségi Egyesület szervezésében 2014. szeptember 21-én Lövétén kerül sor a Homoródmente népviseletben című rendezvényre, melynek célja a homoródmenti települések népviseletének bemutatása, valamint a figyelem felhívása a székely ruhák használatának fontosságára.

A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik, a lövétei Tájház udvarán fogadják a szentegyházi, homoródalmási, homoródkarácsonyfalvi, oklándi, homoródújfalusi, kápolnási, homoródkeményfalvi, abásfalvi, gyepesi, homoródremetei, kénosi, lókodi, homoródszentmártoni, bágyi, homoródszentpáli, homoródszentpéteri, városfalvi, jánosfalvi, égei, valamint a székelydályai viseletbe öltözött csoportokat. 10 óra 30 perckor kezdődik a viseletbe öltözött csoportok, valamint a meghívott vendégek felvonulása a lövétei templomba zenei kísérettel, majd 11 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak, melyet László István helybéli plébános, Simó Sándor unitárius esperes, jánosfalvi lelkész és Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkész celebrál.