Könyvbemutató Lövétén, 2021

2021.06.15.

2020-ban kötet készült a több mint ötven évet színpadon töltött Sata Árpád egri színművész 70. születésnapjára.

A könyv, amely 2021. márciusában került a nyomdából az olvasók kezébe, Kolozsváron, az Ábel kiadó gondozásában a Prospero sorozatban jelent meg.

A Mindent magamba szívtam című portrékötet egyik szerzője Demény Péter író, a másik pedig a nemrégiben tragikusan elhunyt egri publicista, Ebner-Egres Béla. A kötetet, a nagyközönség előtt, a neves színművész jelenlétében, szülőfalujában, Lövétén, mutatták be először, folyó év június 11-én.

A könyvbemutatónak a Zöld Erdély Egyesület adott otthont a Népiskolában (ahová gyermekkorában a színművész is járt).

A vendégeket és a nagyszámú érdeklődőt Mihály János történész, a rendezvény szervezője köszöntötte. Alkalmi verset olvasott fel Sata Árpádné Horváth Enikő. Népdalt énekelt Sata Dáné Angyalka. A kötetet és Sata Árpád életútját Dr. Sata Attila ismertette, aki a rendezvényt a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról rockmusical négy részletének eléneklésével tette meghatóbbá, ünnepélyesebbé.

Köszönjük mindazoknak, akik vették a fáradságot és eljöttek, úgy idegenből, mint helyből erre a rendezvényre.

 

Sata Árpád díjai: