Családtörténet


„A nemzet egyes családokból áll, és alig van egyes család, melynek legalább egy tagja valamely tekintetben az említést ki ne érdemelné. Az ilyenre nézve is pedig érdekes ismerni azon fát, mely azt teremtette. Mindenesetre pedig legalább a családalapítók neveit , - bármily közel korban éltek is azok, - a történelem számára föl kell tartanunk.”
(Nagy Iván)


„A család az egymással leszármazás útján kapcsolatban álló, egy vérbõl származó, azonos történeti múlttal bíró és ennek folytán összetartozó személyek összesége. Az elõdök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafiságnak is. Ezért amelyik család a múltját elhanyagolja és õseinek emlékét nem tiszteli, az a nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el…”
(Esterházy Péter)
A családtörténettel kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket, kérdéseiket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail cimre várjuk (a szerkesztõk).ANDRÁS
ANDRÁS (ANDRÁS)
ANDRÁS (BÁGYI)
ANDRÁS (ÉVA)
ANDRÁS (CSÍKI)
ANDRÁS (DOMBI)
ANDRÁS (FERENC)
ANDRÁS (KÁLA)
ANDRÁS (KÁLA – ALSÓ)
ANDRÁS (KÁLA – KATONA)
ANDRÁS (KARDÉ)
ANDRÁS (KOVÁCS)
ANDRÁS (HARANGOZÓ)
ANDRÁS (MIHÁLY)
ANDRÁS (MOLNÁR)
ANDRÁS (NAGY)
ANDRÁS (PAP)
ANDRÁS (PÉTER)
ANDRÁS (PISTA)
ANDRÁS (SATA)
ANDRÁS (SATA – ALSÓ)
ANDRÁS (SATA – SZABÓ)
ANDRÁS (TAMÁS)
BALÁZS
BALÁZS (ALSÓ)
BALÁZS (FELSÕ)
BALÁZS (KATONA)
BALÁZS (JÁNOSKÓ)
BARCSAI


A lövétei Barcsai család cimere

BARCSAI (ALSÓ)
BARCSAI (BELSÕ)
BARCSAI (FELSÕ)
BARCSAI (SÓMELLETTI)
BÁLINT
BÁLINT (ALSÓ)
BÁLINT (CÉLA)
BÁLINT (KATONA)
BÁLINT (TAMÁS)
BENCZE
BENCZE (ALSÓ)
BENCZE (MÁRIS)
BENCSI
BENE (BARÓTI)
BUGJA
BUGJA (NYISZTOR)
CZAKÓ
DARÓ
DEMETER


Lövétei Demeter Mihály lófõsítõ levele. Kiadta: Apafi Mihály. Kelt: 1668. febr. 21. Fogaras vára.
(Jelenleg Demeter Zoltán tulajdonában)

Apafi Mihály fejedelem függõpecsétje Demeter Mihály lófõsítõ levelén

DEMETER (ALSÓ)
DEMETER (ASZTALOS)
DEMETER (BOKOR)
DEMETER (FELSÕ)
DEMETER (KÖZÉPSÕ)
DEMETER (JUCI)
DEMETER (KATONA)
DEMETER (NYIKA)
DOBRI
ÉGEI
ÉGEI (BÁBA)
ÉGEI (CSATAI)
ÉGEI (GYÖRGY)
ÉGEI (HOSSZÚ)
ÉGEI (JAKAB)Í
ÉGEI (RÓZSI)
EGYED
EGYED (FELSÕ)
EGYED (GÁBOR)
EGYED (KATONA)
EGYED (UTÁSZ)
EGYED (PÉTER)
EGYED (SZAPPANYOS)
ELEKES
FAZAKAS
FAZAKAS (FELSÕ)
FAZAKAS (KATONA)
FAZAKAS (KÜLSÕ)
FEKETE
FERENCZ
FERENCZ (ALSÓ)
FERENCZ (BAKTER)
FERENCZ (BELLÉR)
FERENCZ (FELSÕ)
FORGÁCS
GÁBOS
GÁBOS (ALSÓ)
GÁBOS (BÁLINT)
GÁBOS (BURKUS)
GÁBOS (FELSÕ)
GÁBOS (GAZDAG)
GÁBOS (HOSSZÚ)
GÁBOS (KATONA)
GÁBOS (KOLOZSI)
GÁBOS (KÖZÉPSÕ)
GÁBOS (NAGY)
GÁBOS (SÁNTA)
GÁBOS (VERES)
GÁL
GERGELY
GERGELY (CSÁNGÓ)
GERGELY (ZSIGA)
GOLICZA
GYÖRGY
GYÖRGY (ALSÓ)
GYÖRGY (BÁNYÁSZ)
GYÖRGY (CIGÁNY)
GYÖRGY (FEKETE)
GYÖRGY (FELSÕ)
GYÖRGY (GÁBOR)
GYÖRGY (KATONA)
GYÖRGY (KICSI)
GYÖRGY (KOPAC)
GYÖRGY (KÕMÛVES)
GYÖRGY (KÖZEPSÕ)
GYÖRGY (KÚTI)
GYÖRGY (MIHÁLYÉ)
GYÖRGY (MISKA)
GYÖRGY (MOLNÁR)
GYÖRGY (PALLÓS)
GYÖRGY (PÉTER)
GYÖRGY (SÁNTA)
GYÖRGY (SZEGÉNY)
GYÖRGY (TAMÁS)
GYÖRGY (TORONYFEDÕ)
GYÖRGY (VARGA)
GYÖRGYLÕRINCZ
GYÖRGYPÁL
JÁNOS (CSÍKTAPLOCZAI)
KARÁCSON
KELEMEN
KELEMEN (ÁBRAHÁM)
KELEMEN (FERENCZ)
KELEMEN (ISTVÁNÉ)
KÉMENES
KOLOZSI
KOLOZSI (BÁNYÁSZ)
KOLOZSI (GÉPÉSZ)
KOLOZSI (MÓZI)
LADÓ
LADÓ (ALSÓ)
LADÓ (ÁRVA)
LADÓ (BELSÕ)
LADÓ (FELSÕ)
LADÓ (KOVÁCS)
LADÓ (KÜLSÕ)
LADÓ (ORVOS)
LADÓ (SÁNTA)
LADÓ (SZÕCS)
LADÓ (VARGA)
LADÓ (VERES)
LADÓ (VERES – ALSÓ)
LÁZÁR


A lövétei Lázár család cimere

LÁZÁR (ÁDÁM)
LÁZÁR (ANDRIS)
LÁZÁR (ANTAL)
LÁZÁR (ÁRVA)
LÁZÁR (BÉNI)
LÁZÁR (BOROS)
LÁZÁR (ÉJFELE)
LÁZÁR (FELSÕ)
LÁZÁR (FERENC)
LÁZÁR (GYENGE)
LÁZÁR (HIDÁSZ)
LÁZÁR (IZRA)
LÁZÁR (JEGYZÕ)
LÁZÁR (KATONA)
LÁZÁR (KICSI)
LÁZÁR (KÖZEPSÕ)
LÁZÁR (KOVÁCS)
LÁZÁR (KÕFARAGÓ)
LÁZÁR (KÜLSÕ)
LÁZÁR (MÁRI)
LÁZÁR (MISKA)
LÁZÁR (MOLNÁR)
LÁZÁR (MÓZI)
LÁZÁR (PAP)
LÁZÁR (PÁL)
LÁZÁR (SZABÓ)
LÁZÁR (TAMÁS)
LÕRINCZ
MAG
MAG (FELSÕ)
MAG (KATONA)
MAG (KÜLSÕ)
MAJLÁTH
MÁRTON
MÁRTON (ÁBEL)
MÁRTON (ÁCS)
MÁRTON (ALSÓ)
MÁRTON (CSATAI)
MÁRTON (DEÁK)
MÁRTON (FARAGÓ)
MÁRTON (FICZI)
MÁRTON (JAKAB)
MÁRTON (JAKAB – FELSÕ)
MÁRTON (JAKAB – KÖZÉPSÕ)
MÁRTON (NAGY)
MÁRTON (SUSZTER)
MÁRTON (VAK)
MÁTÉ
MÁTÉ (ALSÓ)
MÁTÉ (CSATAI)
MÁTÉ (SÜKET)
MIHÁLY
MIHÁLY (ALSÓ)
MIHÁLY (BELSÕ)
MIHÁLY (CSORGÓS)
MIHÁLY (CSÍKI)
MIHÁLY (ELEK)
MIHÁLY (FELSÕ)
MIHÁLY (GÁBOR)
MIHÁLY (GRÓF)
MIHÁLY (HOSSZÚ)
MIHÁLY (KOVÁCS)
MIHÁLY (KÜLSÕ)
MIHÁLY (KÜLSÕ – SZÕCS)
MIHÁLY (LÕRINCZ)
MIHÁLY (LÕRINC - HOSSZÚ)
MIHÁLY (LÕRINC – KOVÁCS)
MIHÁLY (LÕRINCZ – KÜLSÕ)
MIHÁLY (LÕRINC – NAGY)
MIHÁLY (NAGY)
MIHÁLY (MÓZI)
MIHÁLY (PATAKBALI)
MIHÁLY (PÉTER)
MIHÁLY (PISTA)
MIHÁLY (RÁKÓCZI)
MIHÁLY (SÓS)
MIHÁLY (SZÕCS)
MIHÁLY (SZÕCS-KATONA)
MIHÁLY (TÕCZE)
MIHÁLY (TÖRÖK)
MIKLÓS
MIKLÓS (FELSÕ)
MIKLÓS (KATONA)
MIKLÓS (RÉDEI)
ORBÁN
ORBÁN (ALSÓ)
ORBÁN (ALSÓ – SZÕCS)
ORBÁN (BALOG)
ORBÁN (DANI)
ORBÁN (KÖZEPSÕ)
ORBÁN (FELSÕ)
ORBÁN (ORVOS)
ORBÁN (PATAKI)
ORBÁN (SZÕCS)
PÁL
PÁL (ANDRÁS)
PÁL (BELSÕ)
PÁL (CSÍKI)
PÁL (ÉVA)
PÁL (GÁBOR)
PÁL (GYÖRGY)
PÁL (KATONA)
PÁL (KÁDÁR)
PÁL (KELEMEN)
PÁL (KÜLSÕ)
PÁL (MÓZES)
PÁL (MÓZI)
PÁL (OLÁHFALVI)
PÁL (VAK)
PÉTER
PÉTER (ALSÓ)
PÉTER (ANDRÁS-SÁNTA)
PÉTER (ÉGEI)
PÉTER (KATONA)
SAMI
SATA
SATA (GYÖRGY)
SATA (ISTVÁNÉ)
SATA (TICZI)
SILYE
SIMÓ
STÉLIK
SORBÁN
SZIKSZAI
SZIKSZAI (BELSÕ)
SZIKSZAI (CSATAI)
SZIKSZAI (CSONKA)
SZIKSZAI (DÁVID)
SZIKSZAI (PAP)
SZISZE
SZÕCS (CSATAI)
SZÕCS (KATI)
TÓDOR
TÓKOS (ALSÓ)
TÓKOS (KATONA)
TÓKOS (MOZI)
TÓKOS (NAGY)

TÕKE

TÖRÖK
TÖRÖK (BÁCS)
TÖRÖK (CSENDÕR)
TRINFULY (HOMORÓDOKLÁNDI)