Saturday, July 20, 2024
   
Text Size
Login
 • Lövétei Lakodalmas
  Lövétei Lakodalmas
 • Lövétei látkép
  Lövétei látkép
 • Októberi hóharmat
  Októberi hóharmat
 • Ősz Kirulyban
  Ősz Kirulyban
 • Hargita alatt
  Hargita alatt
 • Vargyasláza
  Vargyasláza
 • Esztena
  Esztena
 • Reggel a legelőn
  Reggel a legelőn
 • Karulyos pusztája
  Karulyos pusztája
 • Kéknefelejcs
  Kéknefelejcs
 • Fehér berek
  Fehér berek
 • Kilátás Kőgyakrából
  Kilátás Kőgyakrából
 • Májusi reggel
  Májusi reggel
 • Tavaszodó Kereberce
  Tavaszodó Kereberce
 • Őzek
  Őzek
 • Fuvaros
  Fuvaros
 • Kirulysarka
  Kirulysarka
 • Kereszt Vargyaslázán
  Kereszt Vargyaslázán
 • Tropp ...
  Tropp ...
 • Kőkereszt Kirulyban
  Kőkereszt Kirulyban

Lövétei Helytörténeti Füzetek 6.

Összefoglaló

A „nagy háborúról”, amely lényegében a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult, könyvtárnyi szakirodalom áll az érdeklõdõk rendelkezésére. A négy háborús év eseményeirõl a magyar történetírás is letette a maga köteteit a tudomány asztalára. Ezek a mûvek azonban a nagyvilág, vagy az országos események minél átfogóbb politika-, had- és diplomáciatörténeti ismertetését nyújtják elsõsorban, s bennük hiába keressük a mikrórégiók (pl. Kis-Homoród mente) eseményeit. Ezért nagyon fontos, hogy egy-egy vidék vagy település korabeli történései és azok forrásai ismerté váljanak. Az elsõ világháború helyi, lövétei eseményei a római katolikus egyházközség háztörténetében (História Domus) maradtak ránk, természetesen az azt vezetõ helybéli plébános „szemüvegén” keresztül, vagyis az õ érték- és szempontrendszerének megfelelõen. Az újabb, immár a 6.-ik helytörténeti füzetünk, ezeket a följegyzéseket, amelyeket Lövéte község egykori plébánosa, Péter János (szül. 1881, Székelydobó – megh. 1954. febr. 17-én Székelyudvarhely) készített, felhasználva íródott meg elsõsorban. Ugyanakkor a négy háborús év árnyaltabb bemutatása érdekében nem tekinthettünk el a háborút megelõzõ évtized és az azt lezáró igazságtalan békerendszer, valamint Lövéte háborús embervesztességének rövid ismertetésétõl sem, ugyanis véleményünk szerint ezek nemcsak szükségszerûen kiegészítik, hanem színesebbé is teszik írásunkat.Rezumat

Despre „rãzboiul cel mare”, care dealtfel a fost cauzat de unele interese statale ºi a avut ca scop redivizarea sistemului colonial, s-au scris multe, biblioteci întregi de material de specialitate ar putea sta la îndemâna cititorilor. Asupra evenimentelor petrecute în cei patru ani de rãzboi a reflectat îndeajuns ºi istoriagrafia maghiarã. Însã, aceste publicaþii se ocupã de evenimente mondiale sau naþionale, sunt lucrãri generale de istorie politicã, diplomaticã ºi în special istorie militarã, în care am cãuta degeaba evenimentele petrecute în unele microregieni, ca de exemplu valea Homorodului Mic. De aceea, considerãm cã este o necesitate, ca evenimentele ºi izvoarele documentare sã poatã fi cunoscute ºi studiate. Evenimentele petrecute la Lueta în timpul primului rãzboi mondial au fost consemnate în Historia Domus, „istoria de casã” a bisericii romano-catolice din localitate, desigur, în viziunea preotului paroh de atunci. Recentul, cel de al 6-lea volum al Caietelor istorice locale s-a nãscut în primul rând cu folosirea însemnãrilor preotului comunei Lueta, Péter János (n. 1881, Székelydobó – d. 17. 02. 1954, Odorheiu Secuiesc). Pentru a oferi o imagine mai coloratã ºi cunoºtinþe mai vaste despre cei patru ani de rãzboi, am considerat utilã ºi prezentarea istoriei deceniului ce a precedat acest rãzboi, precum ºi sistemul nedrept al convenþiilor de pace, ce au încheiat aceste acte, dar ºi pierderile omeneºti ale comunitãþii locale, suferite în acest rãstimp.

Zusammenfassung

Wie eine Biblithek, so grosse Fachliteratur steht über den „grossen Krieg”, der eigentlich für die Wiederverteilung des damaligen Kolonien, - und Belangsystems geführt worden war, zur Verfügung der Interessanten. Über die Erreignissen der vier Jahren des Weltkrieges hat die ungarische Geschichtsschreibung auch seine eigenen Baende auf den Tisch der Wissenschaft gelegt. Aber vor allem bieten diese Werke durchgreifende Kenntnisse im Zusammenhang mit der Grosswelt, mit der Politik, mit der Heeres, - und Diplomatiegeschichte unter Brücksichtigung der heimischen Erreignisse, aber es ist vergebens, in denen die Geschehnisse der Kleinregionen (z.B.: Kis – Homoród mente) zu suchen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die damaligen Geschehnisse und deren Quellen eines Landes oder einer Siedlung bekannt zu sein. Die örtlichen Erreignisse des Ersten Weltkrieges sind uns in dem sogenannten Historia Domus, in dem Tagebuch der örtlichen römisch-katholischen Kirchengemeinde anheimgefallen, ja natürlich durch die Brille des, das geschriebenen Dorfpfarrers, entsprechend seinem Wertsystem. Das neuste, 6. Heft für Heimetgeschichte ist verwendet dieser Quellen – die der damalige Dorfpfarrer unserer Pfarrei Lövéte, Hochwürdigster Herr János Péter (geb. 1881. in Székelydobó – gest. 17. 02. 1954. in Székelyudvarhely) fertigt hat –geschrieben. Wegen der abgetöntenen Darstellung der vier Jahren des Krieges war es unbedingt erwünscht, das Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, und das das beendete Friedenssystem darzustellen, weil, unserer Meinung nach, diese Angaben nicht nur ergaenzen, sondern auch unser Werk interessanter, farbiger machen.


Summary

There are libraries full of bibliography at the disposal of those interested in the „Great War”, which was started in essence to section out the colonial system and the system of concerns of that period. The Hungarian historiography has contributed to the discipline with its own written volumes about the events of those four years of the war. These writings, however, give us primarily a thorough review of the history of politics, war, and diplomacy of the events in the whole world or in the country, and we search in vain for the events of the micro regions (e.g. the valley of Homorodul Mic). Therefore it is of utmost importance that the events of a certain region or settlement as well as its sources become known, and if there is a possibility, come to light. The local events of the First World War in Lövéte (Lueta) village are roughly recorded in the Historia Domus (the books of the history of the local Roman Catholic Congregation), naturally through the eyes of the parish priest in charge, meaning that everything was noted down according to his personal point of view and system of values. For that very reason our subsequent, that is our sixth booklet of local history, which deals with the local events of the First World War, was mainly written with the use of the accounting records of the quondam parish priest of Lövéte (Lueta) village, János Péter (born in 1881, Székelydobó, died on the 17th of February, 1954, Székelyudvarhely). At the same time, for the sake of a greater subtlety of the presentation of these four years of the Great War, we could not disregard the decade previous to the War, neither the wrongful peace system sealing it, nor a short review of the human loss of Lövéte (Lueta) village in the war. This was because we consider that they not only complete our writings necessarily, but they also add a certain colour to it.

Keresés a Honlapon

Random Image

No Images
Restore Default Settings