szombat, július 20, 2024
   
Betűméret
Bejelentkezés
 • Lövétei Lakodalmas
  Lövétei Lakodalmas
 • Lövétei látkép
  Lövétei látkép
 • Októberi hóharmat
  Októberi hóharmat
 • Ősz Kirulyban
  Ősz Kirulyban
 • Hargita alatt
  Hargita alatt
 • Vargyasláza
  Vargyasláza
 • Esztena
  Esztena
 • Reggel a legelőn
  Reggel a legelőn
 • Karulyos pusztája
  Karulyos pusztája
 • Kéknefelejcs
  Kéknefelejcs
 • Fehér berek
  Fehér berek
 • Kilátás Kőgyakrából
  Kilátás Kőgyakrából
 • Májusi reggel
  Májusi reggel
 • Tavaszodó Kereberce
  Tavaszodó Kereberce
 • Őzek
  Őzek
 • Fuvaros
  Fuvaros
 • Kirulysarka
  Kirulysarka
 • Kereszt Vargyaslázán
  Kereszt Vargyaslázán
 • Tropp ...
  Tropp ...
 • Kőkereszt Kirulyban
  Kőkereszt Kirulyban

Lövétei Helytörténeti Füzetek 2.


Lövétei Helytörténeti Füzetek 2.
 
Mihály János: Kirulyfürdõ és környéke
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület
Székelyudvarhely, 2005
 
Kivonat
 

Kirulyfürdõ (rom. Bãile Chirui) Lövéte határában, a Kiruly-patak festõi völgyében fekszik, 4 km-re a Csíkszereda–Székelyudvarhely közötti mûúttól. Az itt felfakadó ásványvizek valószínûleg már az õskortól ismertek voltak. Egyértelmû bizonyítékok tanúskodnak arról, hogy az itteni, Sólyomkõ tövébõl felbuzgó gyógyhatású forrás vizét a XVI-XVII. századokban ivóvízként már széles körben használták a havasi kaszálóikon gazdálkodó lövéteiek, fejedelmi solymárok és vadászok.

 

Fürdõvízként való hasznosítása – adataink szerint – a XVIII. században vette kezdetét. Az itt felbuzogó jóízû borvizeket, felismerve azok gyógyhatását, 1740 körül a vadászatot kedvelõ erdélyi fõúri családok és Udvarhelyszék elöljárói kezdték rendszeresen gyógyvízként, fürdõvízként használni. Hírnevéért sokat tett gyalakuti gróf Lázár János (1703–1772), fõkormányszéki tanácsos, a kor jeles költõje, aki sokat idõzött itt, s a fürdõ szépségét latin nyelvû versekben énekelte meg.

 

Az egyház tulajdonát képezõ kis fürdõtelep a XIX. század közepére a kõhalmi, segesvári és medgyesi szászok kedvenc fürdõje lett. A XX. század közepéig a nyári hónapokban virágzó, családias fürdõélet folyt itt egészen az államosításig. A kommunizmus idején (1948–1989 között) a fürdõt és környékét mint pionírtábort diáküdültetésre használták.

 

Ma épületei többnyire üresen állnak, állapotuk nagyon leromlott. Változatos ásványvizei, melyek gyógyhatásait széles területen lehetne hasznosítani, szinte kihasználatlanul folynak el, pedig az egykori fürdõtelep és közvetlen környéke nagyon alkalmas lenne egy gyógy- és idegenforgalmi helység kiépítésére.

 

 
 
Summary
 
 

Kiruly-Bath (Bãile Chirui) lies near Lövéte, in the picturesque valley of the Kiruly-brook, in 4 km distance from the highway between Csíkszereda and Székelyudvarhely.

 

The mineral water springs from here are probably known since the prehistoric age. We have unmistakable proof, that the curative water of the spring welling at the foot of the Sólyomkõ mountain was widely used by the people of Lövéte, working on their hayfields, and the hawkers and hunters of the principality in the 16th and 17th centuries.

 

Its usage as bath water - according to our data – began in the 18th century. The principals of Udvarhelyszék and members of transylvanian noble families, who loved hunting, began to use the tasty mineral waters welling here as medicinal water or bath water, after they have recognized their healing power, round 1740. Count Lázár János of Gyalakut (1703 – 1772), councillor of the contemporary government of Transylvania (“Gubernium”), famous poet of his age, who has spent a lot of time here, has done a lot for the reputation of this place, by immortalizing the beauty of the spa in his latin poems.

 

The health-resort belonging to the property of the Church became the favourite bathing place of the saxons of Kõhalom, Segesvár and Medgyes in the 19th century. Until the middle of the 20th century, that means, until its taking into public ownership, the spa flourished in the summer months.

 

During the communism (1948 – 1989) the spa and its surroundings were used as holiday camp for students.

 

Most of the buildings are empty in our days, their condition has become very bad. The mineral waters with healing effects, that could be used in many fields, flow away nearly unexploited, although the former health-resort and its immediate surroundings would be perfectly appropriate for the developing of a healing- and tourist center.

Keresés a Honlapon

Random Image

Nincsenek képek
Alapértelmezett Beállítások