Civil szervezetek, egyesületek




Kákvirág Egyesület, elnök Török Sándor

Lövétei Ifjak Egyesülete (LIE), elnök Lázár László

Lövétei Kiáltó Egyesület, elnök Mag István

Lövétei Községi Könyvtár, könyvtáros András Kinga

Lövétei Vadászcsoport, csoportfelelõs Mihály Imre

Lövétei Sport Egyesület, elnök Györgylõrincz Ernõ

Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, igazgató Lázár Béla


Pro Lövéte Egyesület, elnök Egyed József

Szarvasmarhatartó Gazdák Egyesülete, elnök Balázs Ferenc

Szent Erzsébet Alapítvány, elnök András József

Felsohomoródmente Kistérségi Társulás, elnök Burus Ella Mária

Falusi Vendégszeretõk Egyesülete, elnök György Árpád http://loveteivendegszeretok.ro/