péntek, február 23, 2024
   
Betűméret
Bejelentkezés
 • Lövétei Lakodalmas
  Lövétei Lakodalmas
 • Lövétei látkép
  Lövétei látkép
 • Októberi hóharmat
  Októberi hóharmat
 • Ősz Kirulyban
  Ősz Kirulyban
 • Hargita alatt
  Hargita alatt
 • Vargyasláza
  Vargyasláza
 • Esztena
  Esztena
 • Reggel a legelőn
  Reggel a legelőn
 • Karulyos pusztája
  Karulyos pusztája
 • Kéknefelejcs
  Kéknefelejcs
 • Fehér berek
  Fehér berek
 • Kilátás Kőgyakrából
  Kilátás Kőgyakrából
 • Májusi reggel
  Májusi reggel
 • Tavaszodó Kereberce
  Tavaszodó Kereberce
 • Őzek
  Őzek
 • Fuvaros
  Fuvaros
 • Kirulysarka
  Kirulysarka
 • Kereszt Vargyaslázán
  Kereszt Vargyaslázán
 • Tropp ...
  Tropp ...
 • Kőkereszt Kirulyban
  Kőkereszt Kirulyban

Lövétei Helytörténeti Füzetek 1.Lövétei Helytörténeti Füzetek 1.
 
Mihály János: A lövétei Kisboldogasszony plébániatemplom
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület
Székelyudvarhely, 2005
 
Kivonat
 

A lövétei Római Katolikus Egyházközség története, annak ellenére, hogy nevét hitelesen elõször egy 1523-ban kelt záloglevél említi, valószínûleg a XIII-XIV. század fordulójáig visszanyúlik. Román stílusú templomáról azonban semmit sem tudunk. Késõ gótikus templomának építését, amely a falu felsõ északkeleti felében emelkedõ ún. Kiáltó dombon állott, a XV. század közepétõl a XVI. század közepéig terjedõ idõszakra tehetjük. Az építkezések befejezésének közvetett adataként tartjuk feltételesen számon azt az elpusztult harangot, melyet „JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM” felirattal 1545-ben öntetett az egyházközség.

Egy 1721. évi jegyzõkönyvbõl megtudjuk, hogy a templom szentélye boltozatos, a hajó mennyezete festett, kazettás volt. Szárnyasoltárát szép Mária-szobor ékesítette, amely hasonló lehetett a csíksomlyói, szenttamási, szentmárton, menasági Madonna-szobrokhoz. Az egész templom zsindellyel volt födve, akárcsak a nyugati homlokzata elõtt emelkedõ kõbõl épített torony. A templomot körülvevõ temetõt kõkerítés övezte.

 

A XVIII. század második felére romossá és kicsinnyé vált templomot lebontották. Anyagát egy új templom építésénél használták fel, amely a falu közepén egy orsó alakú telken épült fel (1776). A környezetében ma is kitûnõen érvényesülõ templomot Batthyány Ignác erdélyi püspök szentelte fel 1783. júlis 5-én, az egyházmegye régi védszentje, Kisboldogasszony tiszteletére.

 

A XIX-XX. század folyamán jelentõs átalakulást szenvedett provinciális barokk templom több értékes gótikus faragványt õriz (szenteltvíztartók, keresztelõ medence, kváderkövek, ablakkeret töredék stb.).

 

 
Summary
 

The history of the Roman Chatolic Parish Church of Lövéte probably dates back to the turn of the 13th and 14th centuries, in spite of the fact, that its name is mentioned for the first time in a pawn-letter, in 1523. We don’t know anything of its Romanesque church. The late Gothic church, that stood on the so-called „Kilátó” (look-out) hill, in the north-eastern part of the village, was built in the period between the middle of the 15th and that of the 16th century. The destroyed churchbell, that was cast by the parish in 1545, with the inscription „JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM”, is considered to be an indirect evidence of the end of the construction. A protocol of the year 1721 tells us, that the sanctuary of the church was arched and the nave had a painted panel ceiling. Its winged altar was decorated by a beautyful Holy Mary-statue, which was probably similar to the ones in Csíksomlyó, Szenttamás, Szentmárton, Menaság. The whole church and the stone tower erected in front of the western facade were covered with shingles. The cemetary surrounding the church encircled by a fense.

 

In the second part of the 18th century the church became partly ruined and small, so it was pulled down. Its material was used in the construction of a new church, that was built in the middle of the village, on spindle-shaped plot (1776). The church, that beautifully stands out in its surroundings up to our days, was consecrated by the transylvanian bishop, Batthyány Ignác, on the 5th of July, 1783, in the honour of the dioceses patron saint, Virgin Mary.

The provincial Baroque church, that suffered significant changes during the 19th and 20th centuries, contains many pretious Gothic carvings (bowles for holy water, a baptismal font, quader-stones, fragments of window-frames).


Keresés a Honlapon

Random Image

Nincsenek képek
Alapértelmezett Beállítások