péntek, február 23, 2024
   
Betűméret
Bejelentkezés
 • Lövétei Lakodalmas
  Lövétei Lakodalmas
 • Lövétei látkép
  Lövétei látkép
 • Októberi hóharmat
  Októberi hóharmat
 • Ősz Kirulyban
  Ősz Kirulyban
 • Hargita alatt
  Hargita alatt
 • Vargyasláza
  Vargyasláza
 • Esztena
  Esztena
 • Reggel a legelőn
  Reggel a legelőn
 • Karulyos pusztája
  Karulyos pusztája
 • Kéknefelejcs
  Kéknefelejcs
 • Fehér berek
  Fehér berek
 • Kilátás Kőgyakrából
  Kilátás Kőgyakrából
 • Májusi reggel
  Májusi reggel
 • Tavaszodó Kereberce
  Tavaszodó Kereberce
 • Őzek
  Őzek
 • Fuvaros
  Fuvaros
 • Kirulysarka
  Kirulysarka
 • Kereszt Vargyaslázán
  Kereszt Vargyaslázán
 • Tropp ...
  Tropp ...
 • Kőkereszt Kirulyban
  Kőkereszt Kirulyban

Lövétei Helytörténeti Füzetek 3.


Lövétei Helytörténeti Füzetek 3.
 
Mihály János: Lövéte 1848-1849-ben
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület
Székelyudvarhely, 2006
 
Kivonat
 

Ebben a helytörténeti füzetben a szerzõ a Kis-Homoród menti Lövéte község múltjából két esztendõt mutat be, éspedig az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc éveit, helyi vonatkozásait. Adatokat közöl a település 1848 elõtti népességérõl és társadalmi szerkezetérõl. Az eddig megjelent szakirodalom felhasználásával és helyi levéltári kutatatásaira alapozva vezet végig e két esztendõ történésein (tûzvész, kolerajárvány, katonai sorozások stb.). Röviden ismerteti az agyagfalvi székely nemzeti gyûlés lefolyását, az itt megalakult székely tábor vereségét és Udvarhelyszék megszállását 1848 novemberében. Ismerteti a lövétei vashámor szerepét az erdélyi hadianyaggyártásban, Bem József téli tavaszi hadjárata után, az újoncozás, katonaállítás újrakezdését 1849 márciusában. Bemutatja röviden az orosz hadjárat székelyföldi eseményeit és következményeit, a székely hadosztály felbomlását és a szabadságharc bukását. Végezetül áttekinti a magyar szabadságharc bukása utáni évtizedet, amely megtorlásokkal, a forradalmárok üldözésével és a régi rendszer visszaállításával járt együtt, helyi vonatkozásait, újabb adatokat közölve Lövéte népességére vonatkozóan.

 

A szerzõ, írása végén közli a lövétei nemzetõrök lajstromát (1849. március 26.), az udvarhelyszéki honvédegylet lövetei tagjainak névsorát (1890) és a honvédnyugdíjba részesültek neveit (1896).

 

 
 
Summary
 

In the present booklet of local history, the writer presents two years from the past of Lueta commune of the Kis-Homoród valley. These are the two years of the Hungarian revolution and fight for freedom of 1848-1849, and their local aspects. It is also a publication of data about the population and social structure of Lueta before 1848. The writer leads us through the events of these two years (fires, cholera epidemic, recruiting, etc.) building upon the publications in this matter so far, as well as his own research in the local archives. He shortly introduces the proceedings of the Szekler national Meeting of Lutiþa, the defeat of the Szekler encampment formed here, and the occupation of Odorhei District in November, 1848. He outlines the role of the Lueta forge, after the winter-spring military exhibition of József Bem, in the production of war supplies, the renewing of fresh recruitment in March 1849. He shortly presents the events of the Russian campaign and its consequences over the Szekler Land, the disintegration of the Szekler division and the failure of the war for independence. He surveys in short the decade after the failure of the Hungarian war for indecpendence – which was accompanied by retorsions, prosecutions of the revolitionists, the restoration of the former regime – its local aspects, publishing new data about the population of Lueta.

 

At the end, the writer publishes a list of the Szekler National Guards (26. March, 1849), a list of the members from Lueta of the Odorhei District Honvéd (Hungarian soldier) Society (1890) and the names of the ones who received Honvéd pension (1896).Tisztelt Mihály János úr!
 

Elõször is megköszönöm a Lövétei Helytörténeti Füzetek sorozatban megjelent Lövéte 1848-1849. ben c. kiadványát. Szívbõl örülök annak, hogy a helytörténetírás egyre gyakoribb és eredményesebb a Székelyföldön. Az meg külön öröm számomra, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetével foglalkozik a 3. füzetben.
Elolvastam, érdekesnek, hasznosnak, jónak látom mind az elemzõ részt, mind a mellékletet. Valószínünek tartom, hogy a füzetekbõl majd, ha eljön az ideje, Lövéte falumonográfiája fog megszületni.
Még egyszer megköszönöm az írását, s azt, hogy megtisztelt vele. További sikeres munkát kivánva barátsággal üdvözli

Egyed Ákos
 

 

 

 

Keresés a Honlapon

Random Image

Nincsenek képek
Alapértelmezett Beállítások